Tất niên xong nhóm dân chơi Bắc Ninh cùng đồng bọn rủ nhau đi… “hít ke”