Hồ Đá Đen xả điều tiết lũ

  Những ngày qua, trên địa bàn huyện Vạn Ninh có mưa vừa và mưa to.

  Đến ngày 21-10, các hồ chứa trên địa bàn huyện đều cao hơn ngưỡng tràn từ 0,6m đến 2m, riêng hồ Đá Đen đã cao hơn 2,5m.


  Ngày 20-10, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đã xả lũ hồ Đá Đen với lưu lượng từ 4m3/s đến 15m3/s. Trước khi xả điều tiết lũ, công ty đã thông báo đến các địa phương vùng hạ du xã Xuân Sơn và xã Vạn Lương về các khu vực có thể bị ngập do xả lũ. Đến tối 21-10, lưu lượng xả lũ là 7,92m3/s.


  Theo lãnh đạo Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Vạn Ninh, do mưa vừa và mưa to nhiều ngày qua đã làm thiệt hại một số diện tích lúa vụ mùa của huyện. Cụ thể, mưa đã làm trôi giống vừa gieo sạ với diện tích khoảng 90ha, trong đó xã Xuân Sơn 60ha, Vạn Lương gần 30ha.

  create

  Thanh Hải / baokhanhhoa.vn

  Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202010/ho-da-den-xa-dieu-tiet-lu-8189879/