Người phụ nữ t.ử v.o.ng, m.ấ.t bàn tay trong rẫy cà phê

  CA tỉnh Đắk Lắk đang ph.ối h.ợp với cơ quan ch.ức n.ăng tỉnh đi.ều tr.a làm rõ ng.uyên nh.ân t.ử v.ong của một cô gái trong rẫy cà phê v.ắng.

  Khu vực rẫy cà phê nơi ph.át h.iện sự việc

  Khu vực rẫy cà phê nơi ph.át h.iện sự việc

  create

  Gia Anh / congly.vn

  "